Polityka cookies

POLITYKA COOKIES SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje: od 23 listopada 2022 r.

 

 

 

www.esklep.esovio.pl

www.esovio.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1.  Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.esovio.pl oraz Sklepu internetowego www.esklep.esovio.pl jest ESOVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 2/6A, 31-201 Kraków, NIP: 9452153497, REGON: 121425007, BDO: 000353540, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000374251, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO dostępnej pod adresem: www.esovio.pl/polityka-prywatnosci

3. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. 

5. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

6. Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia i realizacji umów z Administratorem danych.

 

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej, zawiera umowy z Administratorem danych etc.

3. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.esovio.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych, dostępnych na stronie.

4. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.esklep.esovio.pl za pomocą której Użytkownik/Kupujący może dokonywać zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie.

5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

§3 Cele cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),

b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, usprawnienia komunikacji, jak i optymalizacji działań zainstalowano na stronie Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Ustawienia prywatności mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

§4 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane cookies.

2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu.

3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.

4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:

a) Google Chrome - instrukcja

b) Mozilla Firefox - instrukcja

c) Apple Safari - instrukcja

d) Microsoft Internet Explorer - instrukcja

 

§5 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.