Refundacja NFZ

Refundacja NFZ

Refundacja NFZ - jak uzyskać?

Nasza oferta refundacyjna

aparaty i paski do pomiaru krzepliwości krwi INR-PT*

wyroby chłonne, cewniki, worki do zbiórki moczu*

balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie

kule, trójnogi, czwórnogi, laski dla niewidomych

materace oraz poduszki przeciwodleżynowe*

stabilizatory, ortezy, gorsety, pasy

aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego CPAP

zestawy infuzyjne, zbiorniki na insulinę*

produkty stomijne*

inhalatory i nebulizatory*

pasy przepuklinowe, pasy brzuszne

 

W naszym sklepie medycznym realizujemy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach posiadanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobacz produkty, jakie znajdują się w naszej ofercie refundacyjnej.

Pacjentów, którzy posiadają zlecenie wystawione przez osobę uprawnioną, zapraszamy do Sklepu Medycznego ESOVIO w Krakowie, gdzie pomożemy w doborze odpowiedniego zaopatrzenia medycznego.

W przypadku wyrobów oznaczonych symbolem * istnieje możliwość realizacji zlecenia drogą wysyłkową.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne można odnaleźć na oficjalnych stronach NFZ.

Otrzymaj refundację na wyroby medyczne

Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne - stacjonarnie lub wysyłkowo

Jak otrzymać zaopatrzenie medyczne w ramach refundacji NFZ?

Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym: aktualną listę przedmiotów refundowanych, limity dopłat, wykaz osób uprawnionych do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów medycznych, reguluje „Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie” .

Komu przysługuje refundacja NFZ?

Refundacja NFZ przysługuje każdej osobie, która posiada ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub jest osobą uprawnioną na dodatkowych zasadach.

NFZ dopłaca do zakupu środków pomocniczych (m. in. pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny, zestawy infuzyjne, materace przeciwodleżynowe, aparat CPAP/BPAP) lub przedmiotu ortopedycznego (m. in. wózki inwalidzkie, ortezy ortopedyczne, laski i kule, balkoniki) na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego przez uprawnionego pracownika służby zdrowia np. lekarza POZ, lekarza specjalistę, felczera, fizjoterapeutę, a także pielęgniarkę lub położną. Wartość dopłaty zależy od rodzaju asortymentu oraz przypisanego mu limitu kwotowego.

SPRAWDŹ ZASADY UBEZPIECZENIA W NFZ

Wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez osobę uprawnioną

Pierwszym krokiem jest wizyta osobista lub teleporada u osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Po zdiagnozowaniu konieczności korzystania z określonego asortymentu Pacjent otrzymuje zlecenie na zaopatrzenie. Należy mieć na uwadze, iż lekarz POZ może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pacjent powinien upewnić się, kto może wystawić zlecenie na określony wyrób.

Wykaz wyrobów i osób uprawnionych znajduje się w załączniku do „Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie”.

SPRAWDŹ ZASADY ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych są weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną.

Aby zlecenie mogło być zrealizowane, musi posiadać status weryfikacji „pozytywna”. Jeśli wystawca nie ma możliwości weryfikacji uprawnień np. w przypadku braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych, lub zlecenie posiada status weryfikacji „negatywna”, zlecenie potwierdzić można w dowolnym oddziale NFZ – osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

DANE KONTAKTOWE NFZ

W przypadku osobistej wizyty w naszym sklepie stacjonarnym przy ulicy Bratysławskiej 2 w Krakowie oferujemy pomoc w weryfikacji zlecenia w imieniu pacjenta w małopolskim oddziale NFZ.

Odbiór zaopatrzenia w sklepie medycznym lub wysyłka

Po otrzymaniu zweryfikowanego pozytywnie zlecenia zapraszamy do naszego sklepu, gdzie pomożemy dobrać odpowiednie zaopatrzenie. Pacjent ma prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Zaopatrzenie medyczne odebrać można osobiście lub przekazać zlecenie do realizacji innej osobie. Osoba odbierająca zaopatrzenie musi przedstawić oryginał zlecenia na zaopatrzenie – z unikalnym numerem oraz PESEL pacjenta. Po weryfikacji w systemach informatycznych NFZ realizujemy zaopatrzenie.

Istnieje możliwość zrealizowania zlecenia w ramach refundacji NFZ również w formie wysyłkowej. Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla następujących wyrobów medycznych: wyroby chłonne, cewniki, worki do zbiórki moczu, materace i poduszki przeciwodleżynowe, zestawy infuzyjne i zbiorniki na insulinę, produkty stomijne (worki oraz akcesoria dodatkowe), inhalatory i nebulizatory, a także aparaty do pomiaru krzepliwości PT-INR oraz paski testowe. W przypadku chęci skorzystania z możliwości wysyłki towaru refundowanego prosimy o kontakt telefoniczny ze sklepem stacjonarnym pod numerem +48 12 622 06 60.

Aktualności dotyczące refundowanych artykułów medycznych

Aktualności dotyczące refundowanych artykułów medycznych

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne można odnaleźć na stronach NFZ.

Centrala NFZ
Małopolski odział NFZ

Uzyskaj dofinansowanie na artykuły medyczne

Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie na artykuły medyczne

W przypadku trudności z wpłaceniem udziału własnego podczas realizacji zaopatrzenia w refundowany przez NFZ wyrób medyczny lub w przypadku, gdy pacjent potrzebuje sprzętu medycznego, który przez NFZ nie jest w ogóle refundowany, warto skorzystać z dodatkowej pomocy w formie dofinansowania oferowanego przez instytucje takie jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS.

W przypadku realizacji zlecenia na wyroby medyczne refundowane przez NFZ dofinansowanie do wkładu własnego można otrzymać zarówno w przypadku, gdy zlecenie na zaopatrzenie nie zostało jeszcze zrealizowane, jak również można starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego,
jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany.

W kolejnym przypadku pacjent może starać się o dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, takiego jak np. sprzęt do ćwiczeń, koncentrator tlenu, sprzęt toaletowy. Dofinansowanie otrzymać można również w związku z likwidacją barier w komunikowaniu się i barier technicznych, a więc np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowego, kąpielowego, czy też wannowego, szyn do samochodu i innych specjalistycznych urządzeń ułatwiających poruszanie.

Służymy pomocą w doborze odpowiedniego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Formalności związanych z dofinansowaniem, takich jak złożenie niezbędnych wniosków i załączników, podpisanie umowy, dokonać należy w wybranej przez siebie instytucji. Z poszczególnymi formami wsparcia można zapoznać się na indywidualnych stronach: PFRON, MOPS, PCPR.